Νεκτάριος Παρμάκης

Ο Νεκτάριος Παρμάκης εντάχθηκε στην ΕΟΔ όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Σήμερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Δίασωσης.