Αγάθα Μίγγου

Ζωγράφος, βιωματική εκπαιδεύτρια

Η Άγαθα Μίγγου είναι ένα δημιουργικό κουβάρι που δένει φαινομενικά ασύνδετες συμπεριφορές και δεξιότητες προς την ενεργή συμμετοχή του ατόμου στην ίδια του την καθημερινότητα. Χαράζει αρχές και αναπτύσσει συμμετοχικά, πρότυπα πλέγματα-πεδία πολλαπλών εφαρμογών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

Μετά από πολλές επιτυχημένες ιστορίες αποτυχίας, ιδρύει την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Youthfully Yours Gr και δίνει χώρο σε νέους να σφάλουν ασφαλώς, να μάθουν, να σκεφτούν και να δράσουν δημιουργικά.
Η τέχνη είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της συγκοινωνούντα δοχεία με το ταξίδι, την διαπολιτισμικότητα και το κοινό πλέγμα της παράδοσης που διαγράφει τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων.