Ολυμπία Δάτση

Σύμβουλος Νέων (Youth Worker), Εκπαιδεύτρια

Η Ολυμπία Δάτση είναι Σύμβουλος Νέων (Youth Worker) και Εκπαιδεύτρια στη Μη Τυπική Μάθηση. Αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Βιωματικής Εκπαίδευσης, με διεθνή εμπειρία, σε ποικίλες θεματικές για παιδιά, νέους και ενηλίκους. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας, εθελοντισμού και κατάρτισης. Διετέλεσε υπεύθυνη εκπαίδευσης, εμψύχωσης και συντονισμού των εθελοντών του θεσμού «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας – Θεσσαλονίκη 2014». Είναι ιδρυτικό μέλος της Α.Μ.Κ.Ε. «Creativity Platform» και εκλεγμένο μέλος, με τριετή θητεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων. Πρόσφατα ανέλαβε τη διαχείριση του έργου «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» στον πυλώνα της ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.