Δημήτριος Αηδόνης

Ο Δρ. Δημήτριος Αηδόνης είναι Επίκουρος Καθηγητής και Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού,  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ,  και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Εφαρμογή Μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας για τη Βέλτιστη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης Δομικών Υλικών.

Έχει αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες στην ποσοτική ανάλυση για συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων, διαχείρισης αποθεμάτων και αντίστροφων αλυσίδων εφοδιασμού.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων 5 ως συντονιστής, και έχει συγγράψει περισσότερες από 90 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Είναι co-editor στο βιβλίο “Supply Chain Management for Sustainable Food Networks”, Εκδόσεις: WILEY.

Οι περιοχές εξειδίκευσής του είναι η Βιομηχανική Διοίκηση, η Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Συστήματα Παραγωγής, οι Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.