Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Γκίνης Πέτρος

email επικοινωνίας : TedxTeiOfCentralMacedonia @ gmail . com